boligdrøm svindlet
Økonomi

Slik kan unge realisere boligdrømmen tross nye boliglånsregler

Foreldre må ta større risiko.

De siste månedene har vi vært vitne til at boligprisene har galoppert oppover i vill fart. Boligprisveksten fortsetter inn i det nye året, men avtar litt og er nå nærmere det man kan kalle normalen. I januar økte boligprisene med 0,6 prosent på landsbasis. Brattest prisvekst var det i Oslo. Her steg de nominelle prisene med 2, 6 prosent.

Med tanke på at boligprisene normalt sett øker kraftig i januar, uttalte Kristian Dreyer i Eiendom Norge at utviklingen er «midt på treet for å være januar måned», da han la frem boligpristallene fredag formiddag. Mange spør seg kanskje nå om vi er vitne til et trendskifte i boligmarkedet. Eller om dette bare er en liten korreksjon etter en periode med sterk vekst.

Dette er det vanskelig å vite med sikkerhet. Men de nye boligpristallene, med det man kan kalle normalvekst, vitner kanskje om at myndighetenes ferske boliglånsinnstramminger allerede nå, så smått, har begynt å gjøre seg utslag i prisene?

For å friske opp minnet ditt litt:

Ifølge de nye retningslinjene, som ble innført i januar, kan du ikke ha lån som utgjør mer enn fem ganger inntekten din. Her er det snakk om din totale gjeldsgrad. Alle lån du måtte ha, som for eksempel studielån, billån, forbruksgjeld og så videre, går inn i kalkulasjonen når bankene vurderer hvor mye de kan låne deg.

Du må fortsatt ha 15 prosent egenkapital samt tåle en renteøkning på 5 prosent. Men kriteriene for avdragsfrihet på boliglånet er strammet inn. Nå kan du ikke ha et lån som er høyere enn 60 prosent av boligens verdi, om du ønsker en avdragsfri periode.

Samtidig er det blitt slik at i Oslo så kan ikke bankene fravike fra retningslinjene i mer enn åtte prosent av tilfellene. I resten av landet kan bankene fortsatt utøve skjønn i ti prosent av sakene.

Det er også blitt slik at du må ha 40 prosent egenkapital for å få kjøpt deg en sekundærbolig. Det betyr at kampen om de små og sentrumsnære leilighetene er blitt litt mindre, når noen boliglånsinvestorer nå ikke får lån til bolig nummer to.

Vil påvirke på sikt

Men  tross disse sterke virkemidlene lar den store, og merkbare effekten, vente på seg. Og vi må nok vente noen måneder før vi ser de helt store utslagene. Årsakene til dette er nok mange. Dels kan det skyldes at mange sikret seg et finansieringsbevis før de nye reglene ble innført, og har brukt dette til å kjøpe seg bolig i januar. Dels kan det skyldes at foreldre strekker seg enda lenger for å hjelpe barna inn på boligmarkedet.

For de nye boliglånskravene krever at flere foreldre tar på seg en høyere risiko når de hjelper barna med å realisere boligdrømmen. Grunnet krav om at gjeldsgraden ikke kan overstige fem ganger inntekten er det grunn til å tro at flere foreldre stiller som medlåntaker, når barna søker om boliglån.

Stiller du som medlåntaker tar banken høyde for både foreldrenes og barnets inntekt og utgifter når boliglånet blir innvilget. Som medlåntaker er foreldre og barn likestilt når det gjelder ansvar for boliglånet. Det betyr at begge parter, altså både du som foreldre og barnet, har like mye ansvar for at boliglånet blir betalt tilbake. Vit at du påtar deg da et stort økonomisk ansvar når du inngår en slik forpliktende avtale.  Er du medlåntaker på hele lånet vil du stå ansvarlig for å betale tilbake hele boliglånet om barnet ikke makter å betjene det. Eller om boligen skulle bli tvangssolgt.

Det finnes også andre måter å hjelpe barnet ditt inn på boligmarkedet på.

Sikkerhet i fast eiendom

Du kan også stille med sikkerhet i fast eiendom, også referert til som realkausjonist. Stiller du som realkausjonist kan ledig sikkerhet i foreldres bolig dekke opp for barnets manglende egenkapital. Å stille som realkausjonist innebærer at barnets lån har sikkerhet i foreldrenes bolig, hytte eller annen fast eiendom. Du kan være realkausjonist både for hele eller deler av lånet. Da er du realkausjonist til delen, du har stilt med sikkerhet for, er nedbetalt.

Kausjonist

Mens du som realkausjonist stiller med pant i fast eiendom på hele eller deler av lånet. Kan du som kausjonist garantere helt eller delvis for det lånet, men da uten at det tas pant i din eiendom. Som kausjonist kan du for eksempel garantere for et bestemt beløp eller deler på av lånet eventuelt hele lånet.

Privat lån i banken

En av de sikreste måtene å hjelpe barna på er å ta opp et privat lån i banken, for å skaffe til veie nødvendig egenkapital. På denne måten slipper du å stå økonomisk ansvarlig for boliglånet, om barnet ditt ikke makter å betjene det. Velger du en slik løsning er det imidlertid å anbefale at du skriver en avtale med barnet ditt om tilbakebetaling.

Sikkerhet i enkle pengekrav

En femte løsning for å hjelpe barnet med å realisere boligdrømmen er å stille med sikkerhet i penger på konto. Om du har dette. Denne summen blir da sperret frem til boliglånet er nedbetalt med det avtalte beløpet.

Forrige innlegg Neste innlegg

Du vil kanskje også like

2 kommentarer

 • Svare Admin Admin $ s på$ s

  «Bankene har fått strengere utlånspraksis. Slik kan du få boliglån i dag.» Så denne interessante overskriften på dagbladet.no i dag, men selvfølgelig, gjemt bak en betalingsmur. Synes det er freidig av Dagbladet å gjøre en spin-off artikkel, nesten utelukkende, basert på det du skriver her.

  Forøvring et meget godt overblikk over mulighetrommet man kan navigere i etter at de nye boliglånsreglene kom. Det hadde vært interessant å lære mer om hvordan bankene regner ut fravikene på hhv. 8 og 10%, og hvilke kunder som kan dra nytte av dette.

  Takk for en god artikkel!

 • Svare Admin Admin $ s på$ s

  Nå har artikkelen din plutselig kommet helt på topp på forsiden på dagbladet.no, uten betalingsmur! 🙂

 • Legg igjen et svar