samlivsfellene konfirmasjon
Økonomi

Disse samlivsfellene kan ruinere deg

Etter bruddet eide hun ikke nåla i veggen.

Som tenåring ble jeg fortalt en historie som har preget livet mitt siden. Søsteren til en venninne av meg hadde akkurat vært gjennom et samlivsbrudd. Hun kom ut i andre enden uten å eie nåla i veggen. Hun hadde gått i en av samlivsfellene. Min venninnes søster var nemlig ikke gift. Og hun hadde  betalt det meste av forbruksgodene, som mat, klær, gaver og interiør. Hennes tidligere samboer hadde betalt for de varige verdiene, som hus og bil. Nå stod hun der på bar bakke.

Der og da bestemte jeg meg for at jeg ALDRI skulle sette meg i en slik situasjon.Det er fortsatt norske kvinner som i størst grad går i de økonomiske samlivsfellene. De som er ugift er mest utsatt. For å unngå å ruinere seg, eller gå glipp av verdifulle midler er det lurt å være bevisst på fellene. Da er det også letter å unngå dem.

Her er fire av samlivsfellene du bør unngå.

Forbruksfellen

Søsteren til venninnen min hadde gått i en såkalte Forbruksfellen. Det betyr at den ene parten bruker store deler av inntekten på løpende forbruk i stedet for å investere i varige verdier. Som for eksempel hus og bil. Det kan få alvorlige følger ved et samlivsbrudd, da man rett og slett risikerer  å gå ut av et forhold uten å eie nåla i veggen.

Løsning: Sikre seg eierandeler i varige verdier. Altså kjøp deg inn i eksempel huse. Eller bidrar til å finansiere bilen eller hytta på fjellet. Og del på fellesutgiftene, som mat, klær til barna, interiørgjenstander. Gjerne forholdsmessig etter inntekt. Jo større lønnsforskjellene partene i et forhold har, jo mer riktig blir det å innordne seg på denne måten.

Deltidsfellen

En annen felle man skal passe seg for å ikke tråkke i er den såkalte Deltidsfellen. For mange så kan det være hensiktsmessig å jobbe redusert, eller ikke i det hele tatt, i perioder for å få familiekabalen til å gå opp. Noen velger å gjøre dette når man har små barn for eksempel. Men det som er viktig å huske på er at om man gjør dette så man inntekt. Og det både løpende og på sikt fordi man går glipp av eventuelle lønnshopp (livslønn), karrieremuligheter og, ikke minst, pensjonspoeng. Dette kan få store konsekvenser for privatøkonomi. Spesielt viktig er det å tenke på at bare få år med deltidsarbeid, eller ikke arbeid i det hele tatt, får store konsekvenser for pensjonsopptjeningen din.

Løsning: Jeg tenker at samboere bør sette opp en avtale for, og kompenseres for, det man taper, rent økonomisk sett, på å være hjemmeværende.

par

Merk at om man er gift så skal i utgangspunktet verdier som opparbeides i ekteskapet fordeles likt mellom partene ved et eventuelt brudd. Det vil si at partene i ekteskapet skal dele likt mellom seg den delen av boliglånet som nedbetales mens man er gift.

Leiefellen

Det er flere samlivsfeller. Leiefellen en en mange ser ut til å tråkke i. Det er når man siden for å kjøpe seg inn i partnernes bolig betaler husleie til partnerne. Det er ofte kvinner som setter seg i en slik posisjon. Årsakene til dette er nok mange, men en av grunnene er rett og slett fordi kvinner har en tendens til å velge eldre menn. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). En eldre mann er ofte mer etablert og eier ofte større bolig, som kvinnen gjerne flytter inn i.

Det som da skjer er at den parten som eier boligen, og mottar leie, opparbeide seg verdier. Mens den parten som betaler husleie, men ikke eier noe, ikke opparbeider seg noen verdier i bolig. Ved et brudd så vil jo da den parten som ikke eier, men bare har betalt leie, gå ut av forholdet uten å eie bolig. I dagens hete boligmarkedet så er det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet uten egenkapital. Samtidig er det en fattigdomsfelle å står utenfor boligmarkedet. Man taper kjøpekraft på sikt i forhold til de som opparbeider seg verdier gjennom bolig. Også i situasjoner der den ene parten vente med å kjøpe seg inn i partnerens bolig, fordi man skal kjøpe noe sammen, kan få svi. Dette fordi man går glipp av verdistigingen, som kunne vært verdifull egenkapital den dagen man skal kjøpe bolig sammen.

Løsning: Flytter man inn i en annens bolig vil jeg si at man må kreve å kunne få kjøpe seg inn. Hvis ikke bør man selge og kjøpe ny bolig sammen. Dagens boligpriser gjør at man fort blir sjanseløs hvis man skal etablere seg i boligmarkedet på egen hånd og ikke har opparbeidet seg eierandel i bolig. Dette må man være opptatt av når man flytter sammen med noen. Husk at eierforhold må beskrives i avtalen og tinglyses.

Arvefellen

Dette er en av samlivsfellene som gifte bør være spesielt oppmerksom på. Som gift forholder man seg til likedelingsprinsippet ved en skilsmisse. Det vil si at verdier som skapes under ekteskapet skal deles likt mellom partene ved et eventuelt samlivsbrudd. Arv og gaver fra andre enn partneren holdes imidlertid utenfor denne fordelingen. Men da det kun er arv og gaver som kan spores som holdes utenfor er det viktig å forvalte arven på en god og riktig måte. Bruker du opp arven på løpende forbruk, for eksempel, er dette vanskelig å spore etter ett brudd. Du kan dermed ende opp med å tape arven, om du ikke forvalter den riktig i ekteskapet.

Løsning: Invester arven på måter som kan spores.

Forrige innlegg Neste innlegg

Du vil kanskje også like

Ingen kommentarer

Legg igjen et svar