oljenedturen
Økonomi

Dette er hovedårsaken til at delingsøkonomien vokser

Gir delingsøkonomien fart i seilene.

Oljenedturen har gitt drahjelp til den gryende delingsøkonomien, og innvirkning den har hatt på norsk økonomi og lommeboken til folk flest. I tider med usikkerhet og ustabilitet i økonomien er det naturlig at folk søker etter billigere alternativer. Og delingsøkonomien presenterer gjerne et billigere alternativ.

Oljenedturen påvirker adferden

Muligheten til å spare eller tjene penger er nemlig hovedårsaken til at nordmenn har valgt delingsøkonomiske alternativer det siste året. Det viser en fersk Gallupundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Nordea. Over femti prosent sier at pengene er hovedårsaken til at de tar del i delingsøkonomien.

Mulighetene for å utnytte ressursene bedre, slik at belastning på klima og miljø reduseres, oppgis også av mange som en viktig grunn. Én av fire oppgir dette som et viktig moment, men enn så lenge er ikke miljøhensyn det som driver folk.

Kjenner seg ikke trygg

Blant dem som ikke deltar i delingsøkonomien er motvillighet til å dele tingene sine med fremmede mennesker blant det som oppgis å være årsaker. Over 30 prosent oppgir at dette er den viktigste årsaken til at de ikke tar del i delingsøkonomien. At det er uklart hva man skal gjøre om noe gå galt oppgis av 16 prosent som hovedårsak til at de ikke deltar i delingsøkonomien.

Det kommer videre frem i undersøkelsen at de færreste synes delingsøkonomien er vanskelig å ta del i. Kun tre prosent oppgir dette som grunn til at de ikke benytter seg av denne nye økonomien. Fem prosent holder seg unna delingsøkonomien fordi de er redd for at tingene deres skal bli ødelagt.

Den viktigste årsaken til at man ikke deltar i delingsøkonomien:

  • Jeg har ikke lyst til å dele mine ting med fremmede mennesker: 32 % (32 % i 2015)
  • Annet: 28 % (26 % i 2015)
  • Vet ikke: 17 % (20 % i 2015)
  • Det er uklart hva man gjør om noe går feil: 16 % (16 % i 2015)
  • Jeg er redd tingene mine skal bli ødelagt: 5 % (5 % i 2015)
  • Det er vanskelig: 3 % (2 % i 2015)
Forrige innlegg Neste innlegg

Du vil kanskje også like

Ingen kommentarer

Legg igjen et svar