design
Økonomi

Slik kan foreldre hjelpe barna inn på boligmarkedet

Pengehjelp er ikke den eneste muligheten foreldre har til å hjelpe barna med å kjøpe bolig.

Boligmarkedet koker. Og det er dårlig nytt for førstegangskjøpere på jakt etter et sted å bo. Mange søker hjelp hos foreldrene sine, som villig åpner opp lommeboken for at barna skal realisere en av sine aller største drømmer. Nemlig å eie egen bolig. Dette er dårlig nytt for dem som ikke har foreldre som er i posisjon til å gi denne typen hjelp. Boligprisene presses oppover, samtidig som et klasseskille kan utvikle seg. Det er nemlig en fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet, da man på sikt taper kjøpekraft.

Frustrerende for de som ikke har rike foreldre? Ja, men det finnes andre måter foreldre kan hjelpe barna sine, med kjøp av bolig, enn å gi de penger.

Les også: Fem tips til deg på boligjakt
L
es også: Mange gjør denne BSU-feilen

Medlåntaker

En måte å hjelpe barnet ditt inn på boligmarkedet er å stille som medlåntaker. Når banken innvilger boliglån vil de gjøre en helhetsvurdering av låntakeres økonomi før innvilgelse. Det er nemlig ikke nok å møte egenkapitalkravet, om andre økonomiske forhold tilsier at låntaker ikke kan betjene boliglånet. Stiller du som medlåntaker tar banken høyde for både foreldrenes og barnets inntekt og utgifter når boliglånet blir innvilget.

Som medlåntaker er foreldre og barn likestilt når det gjelder ansvar for boliglånet. Det betyr at begge parter, altså både du som foreldre og barnet, har like mye ansvar for at boliglånet blir betalt tilbake. Vit at du påtar deg da et stort økonomisk ansvar når du inngår en slik forpliktende avtale.  Er du medlåntaker på hele lånet vil du stå ansvarlig for å betale tilbake hele boliglånet om barnet ikke makter å betjene det. Eller om boligen skulle bli tvangssolgt. Det finnes mange eksempler på foreldre som har brent seg på dette. Og dermed sett store deler av livsparingen sin gå opp i røyk når barnet ikke betaler ned på boliglånet, slik det i utgangspunktet var avtalt.

Sikkerhet i fast eiendom

Du kan også stille med sikkerhet i fast eiendom, også referert til som realkausjonist. Stiller du som realkausjonist kan ledig sikkerhet i foreldres bolig kan da dekke opp for barnets manglende egenkapital. Å stille som realkausjonist innebærer at barnets lån har sikkerhet i foreldrenes bolig. Du kan være realkausjonist både for hele eller deler av lånet. Da er du realkausjonist til delen, du har stilt med sikkerhet, for er nedbetalt.

Igjen er det viktig å tenke godt gjennom hva du begir deg inn på om du stiller med denne typen sikkerhet. Tenk nøye gjennom situasjonen og sannsynligheten for at barnet ditt misligholder boliglånet. Still deg spørsmålet om økonomien din tåler at barnet ikke overholder sine låneforpliktelser. Vurder også om du er villig til å ofre tap på din egen privatøkonomi om barnet ikke makter å betale boliglånet. Det er bedre å ha tenkt gjennom disse tingene før man inngår avtaler, fremfor når en slik uheldig situasjon inntreffer. Vurder om du skal kreve at boliglånet ikke skal løpe avdragsfritt, slik at du raskere frigis ansvaret du tar på deg som realkausjonist.

 Kausjonist

Mens du som realkausjonist stiller med pant i fast eiendom på hele eller deler av lånet. Kan du som kausjonist garantere helt eller delvis for det lånet, men da uten at det tas pant i din eiendom. Som kausjonist kan du for eksempel garantere for et bestemt beløp eller deler på av lånet evt. hele lånet.

Privat lån i banken

En av de sikreste måtene å hjelpe barna på er å ta opp et privat lån i banken, for å skaffe til veie nødvendig egenkapital. På denne måten slipper du å stå økonomisk ansvarlig for boliglånet, om barnet ditt ikke makter å betjene det. Velger du en slik løsning er det imidlertid å anbefale at du skriver en avtale med barnet ditt om tilbakebetaling. Merk også at om barnet ikke betaler renter eller betaler en rente som ligger under normrenten, så må denne fordelen trekkes fra fribeløpet som gjelder for pengegaver.

Sikkerhet i enkle pengekrav

En fjerde løsning for å hjelpe barnet med å realisere boligdrømmen er å stille med sikkerhet i penger på konto. Om du har dette. Denne summen blir da sperret frem til boliglånet er nedbetalt med det avtalte beløpet.

 

 

Forrige innlegg Neste innlegg

Du vil kanskje også like

Ingen kommentarer

Legg igjen et svar