boliglånsrente
Økonomi

Bør du binde renta?

Svaret avhenger av din egen økonomiske situasjon.

Den siste tiden har mange spurt meg om de bør binde boliglånsrenten sin. Fortsatt lave utlånsrenter og et ønske om forutsigbare renteutgifter bidrar til at mange vurderer fastrente.

Men er det egentlig lurt å binde renten? Svaret er både ja og nei.

Hvorvidt du bør binde boliglånsrenten eller ikke avhenger av hvordan det står til med privatøkonomien din. En fastrenteavtale kan på mange måter sammenlignes med å kjøpe en forsikring. Fastrenten er litt høyere enn den flytende renten, men du sikrer deg mot renteoppgang i fastrenteperioden. Akkurat nå er prisen du betaler for denne forsikringen svært lav, på grunn av det lave rentenivået i Norge, og det gjør det hensiktsmessig for noen å vurdere å binde renten på boliglånet sitt.

Men det gjelder ikke alle.

Betaler for forutsigbarhet

Har du en stram økonomi, med behov for forutsigbarhet kan det være gode grunner til å vurdere fastrente. Det er imidlertid viktig å vite at en fastrenteavtale har historisk sett vist seg å være en mer kostbar løsning, på sikt. Til gjengjeld får du altså denne forutsigbarheten, som mange verdsetter høyt.

Mange kvier seg for å binde boliglånsrenten fordi de frykter at de på sikt vil sitte med en fastrente som er langt høyere enn den flytende rente. Andre tenker at mye kan skje om tre, fem, ti og ikke minst 20 år frem i tid. Andre lurer på hva som skjer om en skal bytte bolig, ønsker å refinansiere eller går gjennom et samlivsbrudd.

Kan komme deg ut av avtalen

For å oppklare rundt dette, så skal du vite at det er fullt mulig å gå ut av en fastrenteavtale før bindingstiden er over. Men er fastrenten på det tidspunktet du ønsker å gå ut av fastrenteavtalen, for tilsvarende bindingstid som du har igjen på din nåværende fastrenteavtale, lavere enn den fastrenten du har på det tidspunktet du ønsker å gå ut av avtalen må du betale en overkurs. Er den høyere må banken betale deg underkurs. Hvor stor denne er, avhenger av differansen mellom nåværende og din flytende rente, hvor lang tid du har igjen av fastrenteavtale samt boliglånets størrelse.

Du har også mulighet for å ta med deg fastrenteavtalen når du kjøper ny bolig. Så lenge sikkerheten er den samme, er det også ofte mulig å refinansiere fastrentelånet.

Viktig å vite om å binde boliglånsrenten

Vurderer du å binde renten for å tjene på det, bør du trå varsomt. Som nevnt har flytende renter, historisk sett, vært billigere. Dessuten er det vanskelig å forutse om renten skal opp eller ned. Fastrentelån er derfor ikke et produkt for de som ønsker å spekulere. Utsiktene til Norges Banks rentebane kan gi deg en pekepinn på hvordan renten vil utvikle seg fremover, men det er kun prognoser.

Vit også at om du vurderer fastrente er det heller ikke slik at du trenger å velge enten eller.

Man kan velge å ha fast rente på deler av boliglånet, og flytende på resten. En kombinasjonsløsning gir på mange måter i pose og sekk. Du får større trygghet for renteutgiftene, og mulighet til fleksibel nedbetaling på den delen av boliglånet som har variabel rente.

Forrige innlegg Neste innlegg

Du vil kanskje også like

Ingen kommentarer

Legg igjen et svar